[rev_slider home-slider]


Welkom

Buro MOVE streeft bij elke opdracht naar een duurzame synergie tussen mobiliteit en verkeer enerzijds en milieu, ruimtelijke ordening, economie en infrastructuur anderzijds.

Kwaliteit, efficiëntie en flexibiliteit

  • U krijgt de garantie dat alle onderzoek wordt uitgevoerd, alle overleg wordt bijgewoond en alle documenten worden opgemaakt door uw ervaren senior adviseur/MER-deskundige zelf.

  • Die MER-erkenning geeft u bovendien een kwaliteitsgarantie, gezien Eveline Staelens te allen tijde hoofdelijk aansprakelijk is voor elke (mobiliteits-)effectbeoordeling die zij opmaakt.

  • Tot slot is Buro MOVE maatgevend wat betreft efficiëntie en flexibiliteit, waardoor wij in een korte levertermijn de verwachte kwaliteit kunnen bieden en ons bovendien inschikkelijk instellen t.o.v. de opdrachtgever, zijn adviseurs (architect, jurist, … ) en de betrokken overheidsinstanties.

Voor een bijkomende, objectieve argumentatie vanuit mobiliteits- en verkeersoogpunt, kunnen onze cliënten steeds terecht bij Buro MOVE.

Mtr. Yves Loix, GSJ-advocaten

Eveline Staelens is met haar ruime expertise op gebied van mobiliteit in vergunningstrajecten een graag geziene gastspreker op onze jaarlijkse zomercursus.

Natasja De Splenter, BOVA-ENVIRO+

Buro MOVE vormt een uitstekende aanvulling op onze dienstverlening. Door de correcte en aangename samenwerking met Eveline Staelens in het kader van onder andere MER-studies kunnen wij een significante meerwaarde bieden aan onze klanten.

Roel Vleeracker, MAVA AES NV

MOBER, mobiliteitsstudie of mobiliteitstoets, voor alle advies in het kader van een vergunningsaanvraag voor woningen, kantoren, KMO, ... wordt u bij Buro MOVE flexibel bijgestaan.

Geert Van Stappen, Jeni Holding

Bij de opmaak van masterplannen speelt mobiliteit steeds een cruciale rol. Een duidelijke visie op duurzame mobiliteit kan zowel ontwikkelaars, buurtbewoners, overheden als toekomstige gebruikers op één lijn brengen. Eveline Staelens geeft met haar heldere visie steeds een interessante meerwaarde aan onze projecten.

Gunther Slagmeulder en Francis De Wolf – BRUT architecture & urban design

Overheden verplichtten ons om in het kader van een bouwaanvraag een bedrijfsvervoerplan op te maken. Samen met Buro MOVE hebben wij onze visie en ambities op duurzame bereikbaarheid gebundeld in dit plan, wat niet alleen de verkeersleefbaarheid van ons bedrijf en zijn omgeving optimaliseert, maar ook en vooral voor onze klanten en hun bezoekers een meerwaarde creëert.

Philippe Van Echelpoel, AED Studios Lint

Een kwaliteitsvolle project-MER screeningsnota binnen 10 werkdagen? Geen probleem voor Eveline Staelens!

Sebastian Mortelmans Architecten

Mobiliteit wint in de aanvraag tot socio-economische vergunning voor retail enorm aan belang. De objectieve input van Eveline Staelens verhoogt de kwaliteit en slaagkansen voor dergelijke vergunningsaanvragen aanzienlijk.

Ingmar Heylen, Pleione