VVA New Car Entrance BNP Paribas Fortis Warandeberg Brussel

Vermits de WarandebergP242 PF1 in het kader van geplande verbouwingen gedeeltelijk zal worden ingenomen door de bouwput, dienen tijdelijke maatregelen te worden genomen om de toekomstige voetgangers-, goederen- en personenvervoersstromen op een veilige manier te laten verlopen. In de stedenbouwkundige vergunning werden voorwaarden opgelegd met betrekking tot het voetpad (erfdienstbaarheid – minimale breedte 4,00 m). De invulling van deze voorwaarde heeft consequenties voor de andere vervoersstromen die op deze plaats dienen te worden georganiseerd. Buro MOVE werd gevraagd advies te verlenen om de verkeersveiligheid en afwikkeling van alle verkeersstromen in deze tijdelijke situatie zo vlot mogelijk te laten verlopen.

Eveline Staelens heeft op basis van een plaatsbezoek, een grondige analyse van de huidige en toekomstige vervoersstromen (de projectsite verenigt enerzijds openbare voetgangersstromen en anderzijds private personen- en vrachtvervoersstromen) en de voorontwerpplannen voor het geheel een verkeersveiligheidsaudit uitgevoerd. Een groot aantal van de aanbevelingen werd opgevolgt en zal in de uitvoering worden opgenomen. Van een aantal aanbevelingen van de verkeersveiligheidsauditor werd door de initiatiefnemer beargumenteerd afgeweken. Dit alles resulteert in een verkeersveilige afwikkeling van een complex kluwen van diverse vervoersstromen gedurende de tijdelijke werfsituatie en rekening houdend met een aantal randvoorwaarden met betrekking tot de omgeving en de specifieke functies en activiteiten.

Related Works.

Loading

Inrichtingsstudie en MOBER Krekelendries Drogenbos/SPL

Inrichtingsstudie en MOBER Krekelendries Drogenbos/SPL

Mobiliteitstoets Aldi Haaltert

Mobiliteitstoets Aldi Haaltert

MER-ontheffing Klein Strand Jabbeke

MER-ontheffing Klein Strand Jabbeke

Startnota Groene Fietsgordel Brugge

Startnota Groene Fietsgordel Brugge