Mobiliteitstoets Aldi Haaltert

P25 portfolio1

Dit verkeersveiligheidsadvies werd opgemaakt in het kader van de aanvraag tot het bouwen van een handelsruimte met parking na afbraak van het bestaande filiaal voor de supermarkt in Haaltert, enkele tientallen meters verder in dezelfde straat als de projectsite. In het voorwaardelijk gunstig advies van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken, dat volgde op de eerdere indiening van de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning, werd de opmaak van een mobiliteitstoets, met bijzonder aandacht voor de verkeersveiligheidsaspecten gevraagd. 

In eerste instantie werd de gevraagdemobiliteitstoets opgemaakt door Buro MOVE bvba, in nauwe samenwerking met bouwheer. Deze mobiliteitstoets was conform de richtlijnen van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken.  P25 Portfolio2In overleg met de lokale politie en de gemeentelijke diensten mobiliteit en stedenbouw, bleek mobiliteitsadviesnota, waarbij de mobiliteitsefffectbeoordeling met betrekking doorstroming, verkeersleefbaarheid, parkeren en in het bijzonder verkeersleefbaarheid iets dieper werd uitgewerkt noodzakelijk. Uiteindelijk bleek de nieuwe locatie en vestiging alleen positieve effecten met zich mee te brengen vanuit mobiliteitsoogpunt.

Related Works.

Loading

VVA New Car Entrance BNP Paribas Fortis Warandeberg Brussel

VVA New Car Entrance BNP Paribas Fortis Warandeberg Brussel

PrMS en mobiliteitstoets Hamme 2020

PrMS en mobiliteitstoets Hamme 2020

Inrichtingsstudie en MOBER Krekelendries Drogenbos/SPL

Inrichtingsstudie en MOBER Krekelendries Drogenbos/SPL

Startnota Groene Fietsgordel Brugge

Startnota Groene Fietsgordel Brugge

Mobiliteitstoets De Shop Antwerpen

Mobiliteitstoets De Shop Antwerpen