Inrichtingsstudie en MOBER Krekelendries Drogenbos/SPL

Dit MOBER werd opgemaakt in het kader van de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning voor de ontwikkeling van bedrijventerrein Krekelendries in Sint-Pieters-Leeuw en Drogenbos. Voorafgaand aan dit MOBER werd het inrichtingsplan, opgemaakt door Omgeving, in nauwe samenwerking met Buro MOVE opgemaakt betreft de mobiliteitsaspecten.

Het ambitieniveau van Alides Projects NV lag zeer hoog, zeker ook betreft de duurzame, multimodale bereikbaarheid en mobiliteit van de projectsite. Het MOBER werd conform het richtlijnenhandboek van MOW terzake opgemaakt, waarbij zoveel mogelijk aan deze ambities tegemoet werd gekomen.

Deze projectsite is gelegen binnen een uitermate complexe omgeving:

  • Op de grens tussen 2 gemeenten (Sint-Pieters-Leeuw en Drogenbos);
  • Op de grens tussen 2 gewesten (Vlaanderen en Brussels Hoofdstedelijk Gewest);
  • Groot- en kleinschalige geplande infrastructuuringrepen en hun respectievelijke timing en fasering;
  • Aangrenzend aan enkele multimodale infrastructuren: Het kanaal Brussel-Charleroi, De “Groene Gordel”-wandel- en fietsroutes, treinstations Vorst Zuid en Ruisbroek, busroutes zowel van De Lijn als van de MIVB, de RO – ring rond Brussel – met vlakbij afrit 17 en de Humaniteitslaan.

P14 PF1

Het is dan ook niet verwonderlijk dat tijdens de totstandkoming van dit MOBER uitgebreid overleg werd gevoerd met verschillende belanghebbende actoren en instanties.

Verkeersveiligheid en vooral de multimodale, verkeersveilige weg- en kruispuntinrichting van de aansluiting van de verschillende in- en uitritten van het toekomstige bedrijventerrein op het hoofdwegennet, was een zeer belangrijk aspect in het MOBER. In nauwe samenwerking met Omgeving en de betrokken actoren werd dan ook een uitgebreid onderbouwde en beargumenteerde op basis van o.a. capaciteitsberekeningen, oplossing naar voor gebracht.

Begin 2014 werd heeft Buro MOVE tot slot een addendum gemaakt bij dit MOBER op basis van het meest recente activiteitenprogramma.

Related Works.

Loading

VVA New Car Entrance BNP Paribas Fortis Warandeberg Brussel

VVA New Car Entrance BNP Paribas Fortis Warandeberg Brussel

Mobiliteitstoets Aldi Haaltert

Mobiliteitstoets Aldi Haaltert

MER-ontheffing Klein Strand Jabbeke

MER-ontheffing Klein Strand Jabbeke

Startnota Groene Fietsgordel Brugge

Startnota Groene Fietsgordel Brugge