MER-ontheffing Klein Strand Jabbeke

Twin Properties wenst voor een deel van het recreatiedomein het Klein Strand te Jabbeke een aangepaste invulling te geven. Hiertoe werd in eerste instantie overgegaan tot de opmaak van een Masterplan. Vervolgens bleek algauw dat een MER-ontheffing nodig zou zijn in het kader van de bouwaanvraag. ABO consult heeft deze MER-ontheffing gecoördineerd en Eveline Staelens heeft daarbij als erkend MER-deskundige een MOBER opgemaakt, als input voor de discipline mens – mobiliteit.

P18 PF1Zoals gebruikelijk werden in eerste instantie de multimodale bereikbaarheids- en mobiliteits-profielen opgemaakt. Bij dergelijk toeristische activiteit was daarbij een aanzienlijk verschil tussen zomer- en wintermaanden. De gewenste invulling met o.a. een hotel, dat tijdens het hoogseizoen als verblijfsaccomodatie kan dienstdoen en tijdens de wintermaanden als congres- en seminarieruimte was daarbij maatgevend. De toekomstige bereikbaarheid en mobiliteit van de projectsite, werd in sterke mate bepaald door het vervolledigen van de bestaande op- en afrit 6b van de E40.

Vervolgens werden de toekomstige mobiliteits- en bereikbaarheidsprofielen met elkaar geconfronteerd en werden de mobiliteitseffecten met betrekking tot bereikbhaarheid, verkeersveiligheid, oversteekbaarheid, verkeersleefbaarheid en barrièrewerking geraamd. Een uitgebreide parkeerbehoefteraming voor gemotoriseerd verkeer (personenwagens, coaches, leveringen,…) en voor fietsers (functioneel bij evenementen, recreatief in relatie tot het hotel,…) behoorde eveneens tot het MOBER.

P18 PF2

Tot slot werden een aantal verkeerstechnische en flankerende milderende maatregelen geformuleerd, teneinde de site op een duurzame, verkeersveilige en –leefbare manier zo vlot mogelijk te ontsluiten.

Related Works.

Loading

VVA New Car Entrance BNP Paribas Fortis Warandeberg Brussel

VVA New Car Entrance BNP Paribas Fortis Warandeberg Brussel

Inrichtingsstudie en MOBER Krekelendries Drogenbos/SPL

Inrichtingsstudie en MOBER Krekelendries Drogenbos/SPL

Startnota Groene Fietsgordel Brugge

Startnota Groene Fietsgordel Brugge