Mobiliteitstoets De Shop Antwerpen

Buro MOVE werd door BOVA ENVIRO+ verzocht om mobiliteitsadvies te verlenen in het kader van een milieuvergunningsaanvraag en mogelijk MOBER en/of mer-ontheffing voor de uitbating van een discotheek, restaurant, brasserie en evenementenzaal in de Rijnkaai te Antwerpen of ook stadsvernieuwingsproject “De Shop” genoemd.

P152 PF1

Na overleg met de stedelijke diensten mobiliteit en stadsontwikkeling, is gebleken dat een mobiliteitstoets kon volstaan. Wegens de complexe planningscontext in de ruime omgeving van de Rijnkaai en de Cadixwijk en dito timing, werd het gebruikelijke huidige bereikbaarheidsprofiel uitgebreid met een toekomstig gepland en gefaseerd bereikbaarheidsprofiel.

P152 PF2

Voor de club, het restaurant en de brasserie werden niet direct aanzienlijke mobiliteitseffecten verwacht. De mobiliteitstoets diende echter wel aan te geven welke evenementen zullen worden georganiseerd in De Shop en de verkeersgeneratie en parkeerbehoefte die zij met zich mee zullen brengen.Daarnaast maakte ook een kwantitatieve capaciteitstoets van het kruispunt Rijnkaai x Amsterdamstraat deel uit van deze uitgebreide mobiliteitstoets.

Binnen de gegeven fasering en planningscontext werd een pakket van milderende maatregelen samengesteld om een duurzame bereikbaarheid van de site te garanderen en dit in nauwe samenwerking met de stadsdiensten en de initiatiefnemer.

Related Works.

Loading

PrMS en mobiliteitstoets Hamme 2020

PrMS en mobiliteitstoets Hamme 2020

Mobiliteitstoets Aldi Haaltert

Mobiliteitstoets Aldi Haaltert