Contact

Uw vragen zijn altijd welkom!

Eveline Staelens

MER-deskundige Projectmanager

Ons kantoor

BURO MOVE BVBA
Kleine Molenweg 146
2940 Stabroek

Telefoon: +32 (0)495 94 10 93
Email: eveline@buromove.be

Eveline Staelens is sinds 2003 actief in de mobiliteitssector.

Mobiliteit en verkeerskunde  konden haar al mateloos boeien tijdens haar studieperiode. Als burgerlijk ingenieur-architect verdiepte ze zich aan de hand van haar thesis en weloverwogen keuzevakken reeds in de verschillende aspecten van de verkeersplanning, stedenbouw, masterplanning, enzovoort.

Verkeersplanologische studies waren de laatste jaren hoofdzakelijk de specialisatie van Eveline Staelens. Gemeentelijk, stedelijk, provinciaal of Vlaams schaalnivo maakt daarbij niet uit. Duurzame mobiliteit en synergie tussen ruimtelijke planning, milieu, verkeer en infrastructuur vormen de belangrijkste doelstellingen.

Eveline Staelens heeft als projectleider reeds talrijke soorten studies tot een goed einde gebracht. Mobiliteitsstudies in het kader van vergunningsaanvragen, MOBER’s (mobiliteitseffectenrapporten), MER’s (milieueffectenrapport – discipline mens-mobiliteit), mobiliteitsadvies in het kader van masterplannen, open oproepen en beeldkwaliteitsplannen vormen daarbij slechts enkele aspecten.

De periode bij TV3V of de Tijdelijke Vereniging Veilig Verkeer Vlaanderen was voor Eveline Staelens zeer bepalend voor haar verdere carriëre.  Als adviseur verkeerskunde stond zij daarbij mee in voor de uitwerking van oplossingen in het kader van de Aanpak van Gevaarlijke Punten in Vlaanderen. Het bekomen van het Vlaams bekwaamheidscertificaat voor verkeersveiligheidsauditor was in 2014 het logische gevolg. Verkeersveiligheid en infrastructurele oplossing om deze te verhogen, kennen dus weinig geheimen voor Eveline Staelens.

Eveline Staelens heeft tot slot sinds het begin affiniteit gehad voor het inzetten van multimodale macro- en micro-verkeersmodellen voor verkeerskundige analyse en onderzoek. De opgebouwde technische en praktijkgerichte kennis stelt haar in staat om diverse studies, evaluaties en adviezen objectief te ondersteunen met behulp van dergelijke verkeersmodellen.

De mobiliteitssector en de verkeerssector zijn dus na ca. 12 jaar van ervaring en netwerken opbouwen geen onbekend terrein voor Eveline Staelens. Zich vestigen als zelfstandig adviseur voor mobiliteit en verkeer is dan ook altijd één van haar dromen geweest. Buro MOVE is sinds oktober 2010 de verwezenlijking van die droom.